Rekrutacja na I rok Szkoły 2022/23

 

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 będzie trwać od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2022 lub do wyczerpania miejsc 

Ważne dokumenty

Przed wysłaniem odpowiedniego formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z następującymi dokumentami:

 Regulamin Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej

 Wzór umowy

 Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

 Formularz odstapienia od umowy

Zgłoszenie

Aby zgłosić udział w szkoleniu należy wypełnić i wysłać formularz internetowy.

 

Formularz zgłoszeniowy na I rok Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej 

Można także pobrać plik pdf, wypełnić lub wydrukować, wypełnić i wysłać pocztą. Prosimy nie wysyłać zgłoszeń listem poleconym.

 Zgłoszenie na I rok Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej  

Adres do wysyłki:
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
30-523 Kraków,
ul. Zamoyskiego 56

Zgłoszenie na II rok Szkoły

Dla osób powracających po przerwie na kurs po:

  • I roku Szkoły (Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej)
  • II roku Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Rekrutacja trwa do 15 czerwca.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

 Zgłoszenie na II rok Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej (.doc)  

Adres do wysyłki:
biuro@kcp.com.pl