Etap wstępny (2022/23)

Zgłoszenie

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 będzie trwać od 1 kwietnia br.

 

Aby zgłosić udział należy wypełnić i wysłać formularz internetowy

Formularz zgłoszeniowy na Etap Wstępny 

Etap zaawansowany (2022/23)

Ważne dokumenty

Przed wysłaniem odpowiedniego formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z następującymi dokumentami:

 Regulamin Studium 

 Wzór potwierdzenia zawarcia umowy 

 Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy 

 Formularz odstapienia od umowy 

Zgłoszenie

Zgłoszenia proszę wysyłać w terminie  1 - 18 czerwca