Rekrutacja

Pychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży - podyplomowy kurs uzupełniający do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w zakresie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Rekrutacja trwa od 1 kwietnia br.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz ocena sytuacji zawodowej kandydata.

Preferowane będę osoby które:

  • posiadają Dyplom ukończenia całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, w którym główną modalnością było podejście psychodynamiczne
  • posiadają co najmniej 4 letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii w wieku rozwojowym pod superwizją, szczególnie w warunkach instytucjonalnych (oddziały, poradnie, itd.)

Zgłoszenie

Aby zgłosić udział w szkoleniu należy pobrać plik pdf, wypełnić i wysłać pocztą elektroniczną.  Adres do wysyłki:  biuro@kcp.com.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

dla absolwentów Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego:

 Zgłoszenie na I rok kursu do specjalizacji dla absolwentów KCP 

dla absolwentów innych szkół przygotowujących do certyfikatu psychoterapeuty:

 Zgłoszenie na I rok kursu do specjalizacji dla absolwentów innych ośrodków