Rekrutacja

Specjalistyczne podyplomowe szkolenie dla psychoterapeutów pracujących z osobami z podwójną diagnozą (zaburzenie osobowości i uzależnienie)

Rekrutacja będzie trwać  od 20 maja br.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz ocena sytuacji zawodowej kandydata.

Z uwagi na specyfikę szkolenia preferowane będą osoby, które:

  • posiadają dyplom ukończenia całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, który zawierał moduł dotyczący podejścia psychodynamicznego,
  • posiadają doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii osób z podwójną diagnozą (zaburzenie osobowości i uzależnienie)

 

Zgłoszenie

Aby zgłosić udział w szkoleniu należy pobrać plik pdf, wypełnić i wysłać pocztą elektroniczną.  Adres do wysyłki:  biuro@kcp.com.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

dla absolwentów Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego:

 Zgłoszenie na szkolenie dla absolwentów KCP 

dla absolwentów innych szkół przygotowujących do certyfikatu psychoterapeuty:

 Zgłoszenie na szkolenie dla absolwentów innych ośrodków