Kadra szkoląca:

Pychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży - podyplomowy kurs uzupełniający do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w zakresie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

mgr Paweł Glita

Kierownik merytoryczny, psycholog, certyfikowany superwizor i psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany psychoterapeuta oraz nauczyciel– superwizor Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP). Absolwent szkolenia z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości (Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu - TFP) w Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA).

Posiada specjalizację kliniczną w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży. Posiada wieloletnie doświadczenie w psychoterapii młodzieży i superwizji zespołów prowadzących psychoterapię młodzieży. 

Jest autorem wielu publikacji i wystąpień na temat psychodynamicznej psychoterapii młodzieży.

mgr Katarzyna Gwóźdź

Psycholog, certyfikowany superwizor i psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów, certyfikowany psychoterapeuta oraz nauczyciel– superwizor Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP).

Posiada specjalizację kliniczną w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Autorka prac i wystąpień dotyczących psychodynamicznej psychoterapii dzieci i młodzieży.

mgr Ewa Stachowiak

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, specjalista psycholog kliniczny.

Certyfikowany psychoterapeuta Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP)",

Autorka i współautorka wystąpień i publikacji dot. m.in. diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Współzałożyciel  z-ca kierownika Ośrodka Terapii i Psychoedukacji „Kompas” w Będzinie, specjalizującego się m.in. w ambulatoryjnym, psychoterapeutycznym leczeniu dzieci i młodzieży.

dr hab.n.med. Maciej Pilecki

Kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, psychiatra, psychiatra wieku rozwojowego, certyfikowany superwizor i psychoterapeuta Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Posiada specjalizację kliniczną w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży.

mgr Sylwia Zaremba

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Od ponad 10 lat prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pracuje w Ośrodku Psychoterapii Mały Książę oraz w Krakowskim Ośrodku Terapii.

Prowadzi szkolenia dla psychoterapeutów dziecięcych oraz dla nauczycieli i wychowawców. Publikuje artykuły na temat psychoterapii dzieci w czasopismach specjalistycznych.

Aktywnie działa na rzecz Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winniocotta oraz Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

mgr Agnieszka Ryss

Psycholog i psychoterapeutka psychodynamiczna w trakcie certyfikacji. Pracuje od ponad 10 lat w Krakowskim Ośrodku Terapii w Zespole Terapii Dziecka i Rodziców, prowadzi też prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Krakowskim Ośrodku Diagnozy i Psychoterapii.

Współzałożycielka i aktualnie wiceprezes Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta oraz Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPPd.

Praktykuje psychoterapię indywidualną i grupową dzieci, tworząc autorskie programy pracy grupowej. We współpracy z terapeutami Zespołu Terapii Rodzin KOT, współtworzy nowatorski projekt diagnozy psychodynamicznej dziecka w systemie rodziny. Inspiracją w jej pracy jest realizacja psychoterapii w praktyce, jak też konceptualizacja zjawisk psychoterapii dzieci.

mgr Małgorzata Starostka-Rudy

Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany socjoterapeuta i trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany superwizor socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów. 

Posiada specjalizację kliniczną w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Certyfikowany psychoterapeuta Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP). Uczestnik szkolenia z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości (Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu - TFP) w Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA).

Posiada doświadczenie w indywidualnej i grupowej psychoterapii młodzieży oraz w prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych zdobyte w trakcie wieloletniej pracy w poradniach psychologiczno–pedagogicznych. Prowadzi także szkolenia i superwizje psychoterapeutów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

mgr Piotr Halkiewicz

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

Autor wystąpień i publikacji dotyczących metod diagnozy i terapii młodzieży, wykładowca na wyższej uczelni, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu metod diagnozy i terapii dzieci i młodzieży.

Na co dzień pracuje w Ośrodku "Kompas" w Będzinie oraz w gabinecie prywatnym.

Jest absolwentem szkolenia w zakresie terapii opartej na mentalizacji dla nastolatków (MBT-A) w Anna Freud Centre w Londynie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży, szczególnie interesują go zagadnienia rozwoju osobowości nastolatków i terapia zaburzeń jedzenia. 

mgr Ewelina Rejner-Cupiał

Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, terapeuta środowiskowy, psycholog, pedagog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych.

Autorka i współautorka wystąpień i publikacji na temat diagnozowania i psychodynamicznego leczenia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.

Posiada wieloletnią praktykę w zakresie psychoterapeutycznej pracy z młodzieżą, zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej, w strukturach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego.

mgr Joanna Klus

Psychoterapeutka psychodynamiczna, socjoterapeutka, psycholog.

Posiada specjalizację kliniczną w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w formule indywidualnej i grupowej w ramach struktury Dziennego Oddziału Psychiatrycznego, Poradni Zdrowia Psychicznego, instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz gabinetu prywatnego.

Współautorka wystąpień na temat wykorzystywania podejścia psychodynamicznego w pracy z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi.

mgr Magdalena Przystańska

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany seksuolog kliniczny oraz superwizor Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Posiada specjalizację kliniczną w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży oraz psychoseksuologii.

Obecnie w trakcie czteroletniego procesu szkoleniowo-superwizyjnego przygotowującego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu terapeuty TFP (Transference Focused Psychotherapy – Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu) w Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA).

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży. Pracuje w Poznańskim Centrum Psychodynamicznym, oraz na Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży z Dysforią Płciową  Zalasewie. Od wielu lat związana  Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza jako wykładowca na Studiach Podyplomowych: „Seksuologia Kliniczna Opiniowanie-Edukacja-Terapia.”  Prowadzi warsztaty i szkolenia dla dzieci, młodzieży, rodziców i specjalistów dotyczące rozwoju i patologii seksualnej. Biegły sądowy w zakresie seksuologii.