Jednodniowe zajęcia dla kursantów Etapu Wstępnego Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży dla grup z Gdańska, Gdyni, Poznania, Szczecina i Wrocławia odbędzie się w Poznaniu dnia 25 maja 2019  (sobota) w godzinach 10:00–17:00, miejsce spotkania: Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej Relacja ul. Jackowskiego 3/5, Poznań

Spotkanie dla grup z Lublina, Katowic i Krakowa, odbędzie się 14 czerwca 2019 (piątek) w godzinach 10:00–17:00 w siedzibie KCP, ul. Zamoyskiego 56, Kraków